WERELDGEMEENSCHAP GERUSTGESTELD, BIOWAPEN BLIJKT MYTHE

Amsterdam 20 december, Volgens de ZEROinc is er nooit sprake geweest van een mogelijke dreiging van een biochemisch wapen. De substantie HYDRA die door de GSA is bestempeld als een illegale substantie, is volgens ZEROinc CEO Vermeer nooit bedoeld als wapen en is het onmogelijk om dat met de huidige schema’s te vervaardigen.

ZEROinc, is door de GSA ingeschakeld om ondersteuning te bieden bij de opsporing van het vermiste schema van HYDRA. Hierbij heeft Vermeer specialisten ingeschakeld. Deze specialisten zijn volgens Vermeer de beste op het gebied van opsporing.

Het licht schijnt al langere tijd op ZEROinc. nadat er geruchten zijn ontstaan over de beinvloeding van ZEROinc op het tot macht komen van terroristen leider Yusuf El Bramhir. Of dat het hier weer gaat om een dubbele agenda met betrekking tot het steunen van El Bramhir is nog altijd de vraag.

0

Start typing and press Enter to search