Legalisering, eindelijke is het dan zover! Vanaf 16 Januari 2013.

De Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging heeft aangegeven dat het nu dan echt zover is. Airsoften in Nederland zal vanaf begin volgend jaar mogelijk zijn in Nederland!

Een aantal weken geleden heeft de NABV ook al aangegeven verschillende openstaande vacatures te hebben binnen Nederland. Dit gaf ons het vermoeden dat het wel eens heel snel kon gaan vanaf dat moment. Dit is gelukkig dan ook gebeurd!

Dit fantastische nieuws heeft ons natuurlijk ook niet laten stil zitten. We zijn direct contact gaan zoeken met verschillende mogelijke locaties in het oosten van Nederland. Tot nu toe krijgen we alleen maar positieve feedback en zullen zo snel mogelijk verdere info bekend maken over open skirms enzovoorts.

Het volledige bericht van de NABV:

In 2004 kwamen mijn collega, de heer Meeuwissen, en ikzelf samen om kennis te maken en globaal te spreken over de toekomst van de Airsoftsport in Nederland.

Onze wens was om Airsoftapparaten, en daarmee de Airsoftsport, middels een duidelijk wettelijk kader te kunnen reguleren in Nederland. Nederland was het enige land in Europa waar deze fantastische sport nog niet beoefend mocht worden, vanwege een verouderde Wapenwetgeving.

Zo werd de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging geboren en kort daarna werd het bestuur uitgebreid met sportbeoefenaars die de Airsoftsport een warm hart toedragen.

Strategieën en een plan van aanpak werden gecreëerd. Wij wisten dat het bereiken van het doel jaren zou gaan duren en misschien wel nooit werkelijkheid zou worden. De insteek was: “We gaan uit van de basis, we doen ons uiterste best en zien wel waar wij eindigen”. Destijds had niemand kunnen indenken, waar wij daadwerkelijk terecht zouden komen.

Met her en der steun in de rug van fantastische mensen, maar ook veel tegenwind door anderen, gingen wij voortvarend te werk. Steeds een klein stapje verder naar ons doel met af en toe een grote terugstap. Ondanks dat laatste hielden wij vast aan ons gedachtegoed.

De reis is ontzettend lang geweest met een aantal memorabele mijlpalen voor alle Airsoftsportbeoefenaars. Een daarvan licht ik hier uit.
Op 16 februari 2011 gaf Staatssecretaris Teeven, namens het kabinet, de opdracht aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, om in ons democratisch land de mogelijkheid te scheppen om de Airsoftsport te kunnen beoefenen. Een feestje werd gevierd binnen onze gelederen.

Sinds die dag zijn wij samen met de medewerkers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en vele anderen, druk bezig geweest om deze uitspraak te realiseren.

Eind november van dit jaar vernamen wij dat het punt was genaderd waarop wij zouden worden beloond voor onze inzet. Vol overgave richtten wij onszelf op alle nevenzaken die wij nog niet hadden kunnen realiseren, omdat in de toekomst veel zou afhangen van de feitelijke wetteksten.

Vandaag kan ik jullie allen, met onnoemelijk veel trots en genoegdoening, melden dat per 15 januari 2013 Airsoftapparaten en daarmee de Airsoftsport gereguleerd is in Nederland!

Een eenvoudige zin om te schrijven, maar met een diepe betekenis voor alle betrokkenen. Wij hebben ons best gedaan om de kernwaarden van de Airsoftsport zoveel mogelijk in acht te nemen. Soms was dit politiek of wettechnisch niet haalbaar. Het was geven en nemen, maar wij hebben ons best gedaan!

De komende tijd zullen wij kleine stukjes loslaten over hoe de regulering in zijn werk gaat, waaraan eenieder moet voldoen en wat Airsoftsportbeoefenaars wel en niet mogen. Houd onze website in de gaten en wacht dit rustig af!

Tot die tijd meld ik hierbij alvast enkele belangrijke punten:

  1. Minimale leeftijd 18 jaar
  2. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  3. Lidmaatschap Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging

Toelichting Punt 1
Wij hebben geprobeerd jongeren onder de 18 jaar te mogen betrekken bij de Airsoftsport, zoals mogelijk is in andere landen. Dat is op dit moment helaas nog niet gelukt. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld geen jeugdcompetitie kunnen opzetten of op een hoog niveau kunnen meedraaien met een internationale jeugdcompetitie. Voor allen onder de 18 jaar die dit lezen; weet dat wij geknokt hebben voor jullie en dit zullen blijven doen. Wij geven niet zomaar op!

Toelichting Punt 2 en 3
Wij zijn van mening dat de Airsoftsport beschermt dient te worden tegen personen die de sport geen warm hart toedragen of enkel uitzijn op activiteiten die niets met sport te maken hebben. Dit kunnen wij nooit 100% ondervangen, maar onder andere door het verplicht overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (schietsport profiel) en een verplicht lidmaatschap bij de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging hopen wij dat soort personen te kunnen weren.

Zoals ik al schreef zullen de komende tijd meer punten duidelijk worden gemaakt en zullen wij deze toelichten. Heb geduld, omdat erg nog veel werk verzet moet worden en check onze website regelmatig.

De eerste haven hebben wij bereikt maar het Airsoftsportschip vaart verder. Wij kunnen dit niet alleen en hopen op jullie blijvende steun en hulp.

Ik wil het gehele bestuur, dhr. Meeuwissen, dhr. Goos en dhr. Derksen, bedanken. Evenals alle vrijwilligers van de NABV waaronder dhr. van der Kolk, dhr. Hogerhuis, mevr. Peeters en personen van buiten onze organisatie voor jullie onbegrensde inzet. Jullie allen weten wie ik bedoel.

In het bijzonder wil ik bedanken de VVD, PVV, CDA en PVDA voor hun luisterend oor, hun advies, hun gevoel voor rechtvaardigheid en democratie, maar ook hun warme hart richting de Airsoftsportbeoefenaars in Nederland en sport in het algemeen.

Ik wil afsluiten met het bedanken van alle Airsoftsportbeoefenaars voor jullie (financiële) steun en geduld de afgelopen 8 jaren. Wij weten hoe moeilijk de onzekerheid is geweest en wat de lange ritten ieder weekend naar het buitenland van jullie hebben gevraagd. Alle steunbetuigingen van de afgelopen jaren waren lichtpuntjes, toen wij op sommige momenten enkel duisternis zagen.

Namens het gehele bestuur en onze gehele organisatie wens ik jullie fijne kerstdagen, maar vooral een gezond en energiek 2013 vol met veel Airsoftsportplezier!

Met vriendelijke Airsoftgroet,

J. Dekkers
Voorzitter

 

De exacte regels etc worden de komende dagen/weken door de NABV bekend gemaakt. Wat wel al duidelijk is dat je minimaal 18 jaar moet zijn, een lidmaatschap bij de NABV en een verklaring omtrent (goed) gedrag.

We hopen dat de sport zo flink kan groeien in Nederland en ook vanuit onze organisatie zullen wij helpen aan de groei! Hou ons dus goed in de gaten 😉

Groet,

Ricardo

0

Start typing and press Enter to search