Interview met de Staatssecretaris & NAVB

In de nieuwe uitgave van het wapenblad SAM Magazine. Staat een interview met de staatssecretaris veiligheid en justitie en de NABV.
Hierin wordt besproken over hoe Nederland  Airsoften wilt regulieren.

Staatsecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft op 25 januari een brief naar de Tweede kamer gestuurd waarin hij voorstelt airsoft apparaten van Categorie I onder te brengen in categorie TV van de wapenwet. Daarmee is een belangrijke stap naar legalisering gezet.

Het is vorig jaar niet meer gelukt, maar verder heeft staatsecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie zijn belofte gestand gedaan: hij heeft op 25 januari een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd voor een regeling van de airsoft sport. Als dat voorstel wordt overgenomen, betekent het een spectaculaire verbetering. Airsoft apparaten verhuizen van categorie I (de zwaarte categorie van de Wet Wapens en Munitie) naar categorie IV (de lichtste).

Airsoft apparaten zijn geen wapens, redeneert Teeven. Daarom zou het logisch zijn dat ze zonder vergunning door volwassenen voorhanden mogen gehouden. Bovendien zijn ze in de ons omringende landen toegestaan. Omdat ze echter wel op wapens lijken, is er een aantal voorwaarden. Ze mogen niet openlijk worden gedragen, er moet een of andere vorm van registratie komen, en ze moeten thuis in een kluis worden opgeborgen. Daarnaast moeten er enige beperkingen aan de beoefening van de sport worden gesteld, bijvoorbeeld dat deze niet zichtbaar mag zijn vanaf de openbare weg.
Breuk
Het voorstel van de staatsecretaris is tot op zekere hoogte revolutionair. Onderbrenging van airsoft apparaten in categorie IV zou een breuk betekenen met het angstige Nederlands beleid om alles te verbieden wat ook maar enigszins op een wapen lijkt, en daarmee voor dreiging of afdreiging geschikt is. Het zal enig juridisch vernuft vergen om de vrijstelling tot alleen airsoft wapens te kunnen beperken. In zijn brief zegt
Teeven dan ook dat hij laat onderzoeken wat de gevolgen van zijn voornemen zijn.
Compliment
Teeven verdient nu in elk geval al een grote pluim. Hij heeft zijn belofte gestand gedaan (en dat is bij politici niet vanzelfsprekend) en hij heeft een voorstel ingediend dat een weldadige hoeveelheid gezond verstand ademt. Laten we hopen dat het parlement zich even nuchter toont. Als het voorstel wordt overgenomen, zal de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging een belangrijke rol krijgen bij de vormgeving en naleving van de eisen. De Vereniging heeft zich daartoe al bereid verklaard, en zit nu waarschijnlijk met de vingers gekruist.

Meer informatie over het SAM Wapenmagazine is te vinden ophttp://www.samwapenmagazine.nl/

0

Start typing and press Enter to search