GSA Colonel Thomas terug in actie!

Washington 24 Februari, De beschuldiging jegens militair personeel van de Global Safety Administration Taskforce1 is onderzocht, Er zouden vermoedens bestaan dat soldaten van taskforce1 vuur hebben geopend tijdens een onderzoek van GSA officials. na aanleiding hiervan is de leidinggevende Col. Thomas op non actief gezet. Na het afronden van dit onderzoek is men tot conclusie gekomen dat Col thomas binnen alle protocollen heeft gehandeld en zal dan ook weer in functie hersteld worden binnen taskforce1.

Taskforce3 heeft in de strijd tegen The New Order flinke verliezen geleden. Taskforce1 en taskforce3 zullen tijdelijk samengevoegd worden tot een gezamelijk detachement, het doel hiervan is om de verliezen binnen deze 2 opererende groepen op te vangen. Dit tijdelijke detachement onder de naam GSA|S&D  Search and Detain zal zich nog meer bezighouden met het zoals de naam al aangeeft, opsporen en gevangen nemen van oorlogscriminelen. Onder leiding van Col. Thomas zullen binnenkort de eerste stappen gezet worden om de leider van de groep Pokrov op te sporen.

0

Start typing and press Enter to search