Een aantal regels waar we aan moeten voldoen

Zoals de NABV al had aangegeven zal alle informatie over airsoften in Nederland de komende weken worden vrij gegeven. Hierbij dan ook het vervolg met een aantal zeer belangrijke punten waar we allemaal aan moeten voldoen als je een eigen AEG wilt hebben.

Lees het zorgvuldig door.

De Verklaring Omtrent Gedrag;

De VOG kan digitaal worden aangevraagd na registratie als lid bij de NABV. Eenieder krijgt dan een link waarin een door het secretariaat ingevulde VOG klaarstaat, welke door de aanvrager verder ingevuld dient te worden.

Diegene die al een VOG (profiel Lidmaatschap Schietvereniging) in bezit hebben; daarvan mag deze niet ouder zijn dan 2 maanden. Indien dit wel het geval is, moet er een nieuwe worden aangevraagd via de NABV.

Let op; voor het digitaal aanvragen van een VOG is er nodig:

  • Een internetaansluiting
  • E-mailadres
  • DigiD met geldig wachtwoord (https://www.digid.nl/)
  • Betaling van de aanvraag kan alleen met iDEAL
  • Daarnaast mag uw adres in de Gemeentelijke Basis Administratie niet geheim of in onderzoek zijn.

Voor aanvullende informatie omtrent een VOG zie: http://justis.nl/Producten/verklaringomtrentgedrag/

Voor registratie bij de NABV dient er tevens een foto te worden aangeleverd zoals omschreven in de Fotomatrix 2007 (http://www.paspoortinformatie.nl/nederlands/Reisdocumenten/Pasfoto). Met andere woorden; dit zijn dezelfde vereisten die gelden voor een foto die geschikt is voor een paspoort of rijbewijs. Zorg ook voor een digitaal exemplaar (max 512 kb).

Zoals beloofd delen wij hierbij een aantal vervolg punten mede, die van belang zijn voor Airsoftsport beoefenaars:

4.    Leden van de NABV dienen Airsoftapparaten thuis op te slaan in een deugdelijke opslag met sluitwerk.
5.    Niet ingezetenen van Nederland die de Airsoftsport beoefenen, krijgen toestemming om aan evenementen in Nederland deel te nemen.
6.    Leden van de NABV dienen hun Airsoftapparaten te vervoeren in een koffer, foedraal, tas mits deze afsluitbaar is.
Toelichting punt 4
Airsoftapparaten mogen thuis worden opgeslagen bij het lid, in een daarvoor bestemde deugdelijke opslag met sluitwerk. Dit mag een kluis zijn maar ook bijvoorbeeld een kast etc zolang deze maar deugdelijk afgesloten kan worden, zodat Airsoftapparaten niet direct voor bedreiging of afdreiging gebruikt kunnen worden.

Toelichting punt 5
Middels een verklaring afgegeven door de NABV is het voor niet ingezetene van Nederland mogelijk, om deel te nemen aan Airsoftsport evenementen in Nederland.

Toelichting punt 6
De restricties op vervoer is voor alle sportbeoefenaars geen nieuwe situatie. Hiermee waren wij allen al bekend, omdat deze ook in andere landen gehanteerd wordt.

 

Zoals je kan lezen valt het allemaal wel mee en lijkt het tot nu toe gewoon op de regels in onze buur landen. Alleen ben je wel verplicht een lidmaatschap te hebben bij de NABV. Waarschijnlijk zal het zo zijn dat je je NABV moet laten zien wanneer je een AEG wilt aanschaffen bij een winkel of webshop.

Tot zover de laatste update van de NABV.

Zelf zitten we ook niet stil en hebben we al 2 locaties beschikbaar in Gelderland. We zullen binnenkort meer bekend maken, maar CQB heaven! 🙂

 

Gr,

Ricardo

 

0

Start typing and press Enter to search