Покров

POKROV

Moscow

3-12-2013

товарищ (comrades),

Graag begin ik deze brief met goed nieuws; de missie in kingstown was een succes, het “GSA” wapendepot is vernietigd. Ik kan dan ook een ieder van jullie met een oprecht hart zeggen dat jullie hiermee ons ideaal een hoop eer hebben toegedaan. De berichten die de wereld over gaan zijn voor mij dan ook een groot genoegen, de GSA heeft een zwaar verlies geleden, niet alleen hebben we een deel voorraad uit het depot toegeëigend, maar ook zijn alle overige voorraad in de aanval vernietigd. Dit geeft nieuwe mogelijkheden om onze invloed op dit gebied te vergroten.

Onder de toegeëigende GSA voorraad waren o.a. 4x 50LBS Tarantula SAM-raketten aanwezig, deze zullen later ingezet worden tegen de vele GSA predator drones. Deze drones zijn ingezet voor het opsporen van onze mensen. Hierover zal op een later tijdstip bericht volgen.

Tijdens de missie zijn helaas twee van onze officieren gevangen genomen door “de beul” GSA Col. Thomas, er is vernomen dat één van deze officieren ter plekke is geëxecuteerd, waar de andere zich momenteel bevind is onbekend. Gelukkig is er bericht dat Виктор Бoдaрkин (Viktor Bodarkin) en Эрик ленин (Erik Lenin) levend en wel zijn ontkomen uit kingstown en nu onderweg zijn naar hun geboorteplaats Sttyvinsk. Onze helden zullen daar na een welverdiende rust zich klaar maken voor de volgende strijd.

Dankzij Viktor zijn de connecties met ZEROinc beter dan ooit en zullen we verdere samenwerking dan ook zeker niet uitsluiten. Hiervoor zal extra financiering worden vrijgegeven om met de hulp van ZEROinc personeel en wapentuig extra druk te kunnen geven tegen het GSA regime.

Helaas kan niet hetzelfde gezegd worden over The New Order, met deze terroristische organisatie zal verder niet meer mee onderhandeld worden, in welke manier dan ook. The New Order is in strijd met het moreel dat Pokrov vertegenwoordigd, de schema’s van het hydra-formule zijn gebruikt voor het vervaardigen van een wapen waarmee vermoeddelijk niet alleen de GSA, maar ook de mensen waar pokrov voor strijd in zeer groot gevaar gebracht kunnen worden.

Na een geslaagde aanval op The New Order is dit wapen in bezit gekomen van Pokrov, na de overname van dit desbetreffende biochemische wapen is besloten om deze te overhandigen aan de originele eigenaren van het Hydra formule, ZEROinc.

In dit bericht wil ik ook graag stil staan bij onze gevallen kameraden, diegene die hun leven hebben gegeven in de aanval op het depot. Nooit mogen we onze vrienden vergeten, de mannen en vrouwen naast je in de strijd, die voor ieder van ons hebben gestreden maar boven alles voor Pokrov.

Sacrifice Leads to Victory

– генерал Краков (General Krakhov).

0

Start typing and press Enter to search