15 Januari. De Grote Dag.

Vandaag is het dan 15 januari de dag waarop Airsoften legaal word in Nederland, maar ook de dag waarop het record van de langste ochtendspits is gevestigd en wel met meer dan 1000km file!

We hadden allemaal gehoopt vandaag al de inschrijving bij de NABV te kunnen doen. Toch ziet het er niet naar uit dat dat al vandaag gaat gebeuren. Zoals het bericht van de NABV luid is het momenteel nog niet technisch mogelijk om het inschrijf systeem te openen. Zeer spijtig, maar we zullen toch nog wat extra geduld moeten hebben voordat we onze lidmaatschap kunnen aanvragen!

Dus nog even geduld en NIET denken dat je nu legaal je AEG naar Nederland kan halen.

Beste Airsoftsport beoefenaars en geïnteresseerden,

Het secretariaat van de NABV is in samenwerking met Sportlink druk doende om de ledenregistratie zo snel mogelijk beschikbaar te maken en om te voldoen aan alle vereisten. Dit zal zo spoedig mogelijk gerealiseerd zijn. Tot die tijd is aanmelding niet mogelijk. Op deze manier wordt het secretriaat ontlast, zodat zij hun aandacht op het finaliseren van de online registratie kunnen richten. Wij betreuren het dat daarom registratie op deze heugelijke dag nog niet mogelijk is.

Verdere punten van belang;

7.    Leden van de NABV hebben een vrijstelling voor Categorie 1 sub 7 voorwerpen die een sprekende gelijkenis vertonen met vuurwapens voor het beoefenen van de Airsoftsport.
8.    Organisatoren dienen te voldoen aan het kwaliteitslabel.
9.    Leden van de NABV mogen thuis hun Airsoftapparaten onderhouden en testen.

Toelichting punt 7
De NABV heeft ervoor gezorgd dat er geen afbreuk is gedaan aan kleur, uiterlijk of techniek van Airsoftapparaten. Dat betekent dat Airsoftapparaten, zoals bekend in bijvoorbeeld Belgie, ook in Nederland voorhanden mogen worden gehouden door leden van de NABV.

Airsoftapparaten die al in bezit zijn van Nederlandse Airsoftsportbeoefenaars, mogen tevens voorhanden worden gehouden.

Tot onze spijt hebben wij niet kunnen voorkomen dat Airsoftsport ‘props’ (granaten e.d.) niet voorhanden mogen worden gehouden in Nederland. Hiermee is de discipline Reënactment tussen aanhalingstekens benadeeld, wat wij zeer betreuren. Het was voor ons een bittere keus om hiermee in te stemmen.

Toch geven wij niet op en zullen wij alles eraan doen de ‘props’ in de toekomst alsnog onderdeel uit te laten maken van deze discipline. De NABV houdt jullie op de hoogte over ontwikkelingen rondom deze kwestie.

Toelichting punt 8
Sinds de oprichting van de NABV hebben wij als bestuur, de bij ons bekende in Nederland gevestigde organistoren uitgenodigd voor diverse informatieve gesprekken. Een speerpunt was het bespreken van een kwaliteitslabel waarmee zij zich kunnen onderscheiden en sportbeoefenaars een kwalitatief hoogstaand evenement kunnen aanbieden. Hieraan is hard gewerkt en de komende periode zullen wij dit gezamenlijk finaliseren.

Toelichting punt 9
Als Airsoftsportbeoefenaars weten wij allen als geen ander, hoe frustrerend het is om onze Airsoftapparaten niet thuis te mogen onderhouden en testen. De vele kilometers die gemaakt zijn in het verleden om enkel een onderhoudsdag in te plannen, behoren straks tot het verleden. De NABV heeft er voor gezorgd, dat alle leden thuis hun Airsoftapparaten mogen onderhouden en testen. Als aanvulling op het testen willen wij mededelen dat ons advies is, het testen uit het zicht van anderen te doen bijvoorbeeld buren, omwonenden etc. om misverstanden te voorkomen.
Indien u bijvoorbeeld test in uw achtertuin adviseren wij u om uw buren e.d. hiervan op de hoogte te stellen.

Tevens krijgt het secretariaat van de NABV krijgt veel vragen binnen over het naar Nederland brengen/versturen van Airsoftapparaten. Hieronder een aantal punten daarover;

10.    De handel in Airsoftapparaten in Nederland is voorbehouden aan erkende wapenhandelaren. (voor meer informatie zie www.wapenhandel.info )

11.    Leden van de NABV mogen Airsoftapparaten, die zij zelf bezitten, overdragen aan andere leden van de NABV zonder commercieel oogmerk.

12.    Leden van de NABV mogen nieuwe, in het buitenland aangekochte Airsoftapparaten en onderdelen laten versturen of meenemen naar het adres waarop zij als lid staan ingeschreven. De NABV gaat in gesprek met de douane om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk, onnodige problemen ontstaan bij de Nederlandse grens.

Overige vragen die veelvuldig binnenkomen op het secretariaat worden hieronder uitgelicht;

13.    Op dit moment bestaat er in Nederland nog geen landelijke competitie voor de diverse disciplines. Dit zal gerealiseerd worden in de nabije toekomst maar vergt veel tijd en werk door de wedstrijdcommissie en andere betrokkenen.

Nogmaals wil de NABV benadrukken dat eerst de volledige registratieprocedure afgerond dient te zijn bij de NABV, tenzij men al een speciale erkenning vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie in bezit heeft. Pas dan is het mogelijk legaal Airsoftapparaten voorhanden te mogen houden in Nederland. Wij vragen eenieder nogmaals om geduld in al deze zaken.

Met vriendelijke Airsoftgroet,

J. Dekkers
Voorzitter

 

Goed om te lezen dat het wel mogelijk wordt om zelf AEGs te importeren uit het buitenland wanneer je lid ben van de NABV. Daarnaast zijn wij ook veel in het kwaliteit label van de NABV. Dit zal veel gerotzooi voorkomen binnen Nederland, wat nu wel in voornamelijk België voorkomt.

0

Start typing and press Enter to search